Cây Phượng Nở Hoa Trắng

Posts Tagged ‘cây phượng nở hoa trắng’

Hoa phượng trắng độc đáo ở Đà Lạt

Đà Lạt có một cây phượng nở hoa trắng

Năm 1977, lần đầu tôi lên Đà Lạt, qua những thung lũng vàng rực, bát ngát dã quỳ, ngây ngất vì rừng thông và con đèo Prenn hớp hồn mời gọi… Ôi, sao nước ta lại có những rừng thông đẹp thế, đẹp mê mẩn, ngẩn ngơ… Rồi vườn hoa thành phố “muôn hồng nghìn […]