Cô Tô Lớn

Posts Tagged ‘cô tô lớn’

Du lịch đến Cô Tô Lớn đừng bỏ quên Cô Tô Con

Cô Tô Con cách  Cô Tô Lớn  chừng 1km. Có thể chắc chắn rằng Cô Tô Con sở hữu bãi biển đẹp nhất trong quần đảo. Là một đảo thuần quân sự , Cô Tô Con không có dân cư sinh sống.Đảo Cô Tô ConAi đó đã từng nói rằng , đã đến  du lịch […]