đảo Bồ Hòn Hạ Long

Posts Tagged ‘đảo Bồ Hòn Hạ Long’

Đảo Bồ Hòn Hạ Long

Cùng tìm hiểu về đảo Bồ Hòn Hạ Long

Vịnh Hạ Long với tổng diện tích 1.553km2 gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa có tên. Ðảo của vịnh Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch. Ẩn giấu trong những hòn đảo đá là hệ thống hang động vô […]