đền Bàu Lối

Posts Tagged ‘đền bàu lối’

Du lịch Cửa Lò – Thăm đền Bàu Lối

Đền Bàu Lối ngày nay thuộc Khối Hòa Đình , phường Nghi Thu , TX Cửa Lò , tọa lạc trên giải đất sa hoàng có diện tích gần 16 ngàn m2 , bên cạnh Bàu Lối nên nhân dân lấy tên Bàu Lối làm tên gọi cho Đền.Đền Bàu LốiĐền Bàu Lối được xây […]