Bình Yên Suối Tiên Nha Trang

Posts Tagged ‘bình yên suối Tiên Nha Trang’

Êm đềm và bình yên suối Tiên Nha Trang

Suối phát nguyên từ khu vực Hòn Bà, một ngọn núi cao trên 800m, có khí hậu gần như khí hậu cao nguyên mà từ những năm đầu thế kỷ này, nhà bác học nổi tiếng Yersin đã chọn làm nơi trồng thử nghiệm cây canh-ki-na cùng với Đà Lạt.Sau khi chảy quanh co trong […]