Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012 dự kiến tổ chức vào quý III/2013

Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 151/TTr- BVHTTDL ngày 03/7 về việc tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012.

Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam được ban hành và có hiệu lực thi hành, để tiếp tục thực hiện mục đích việc trao “Giải thưởng du lịch Việt Nam”, nhằm quảng bá, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam nói riêng và khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, Bộ VHTTDL xây dựng Đề án bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012 và kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012.

levinhdanh2011

Theo Đề án, với mục tiêu giới thiệu với các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch nước ngoài về thế mạnh, tiềm năng du lịch Việt; tạo ra phong trào thi đua giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam; đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế; góp phần quảng bá tuyên truyền và xúc tiến du lịch Việt Nam; giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những cơ sở dịch vụ có chất lượng nhấy đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

Nội dung tổ chức chia ra thành ba nhóm ngành, nghề: Kinh doanh lữ hành (Lữ hành quốc tế; lữ hành nội địa); kinh doanh khách sạn; lĩnh vực vận chuyển khách du lịch.

Việc tổ chức xét duyệt và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam cho các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam đã được Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch phối hợp tổ chức và đã thành thông lệ trong 13 năm qua (từ năm 1999- 2012), dự kiến kế hoạch tổ chức bình xét và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam cho các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2012 như sau:

Hoàn chỉnh Quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012 trên cơ sở rút kinh nghiệm quá trình xét duyệt trong những năm qua; Thông báo cho các doanh nghiệp du lịch toàn ngành mẫu báo cáo đăng ký xét chọn có xác nhận của cơ quan chức năng; Thành lập Ban tổ chức và Hội đồng xét duyệt; Triển khai việc xét duyệt và tổ chức Lễ công bố, trao giải.

Dự kiến tổ chức Lễ công bố và trao giải vào Qúy III năm 2013.

You May Also Like

About the Author: Bá Toàn