Thuê xe Hyundai Universe 45 chỗ

Hiệu: HyundaiGiá từ: 3,500,000 VNDPhụ trội giờ: 250,000 VND/hPhụ trội Km: 15,000 VND/Km

Read More »

Thuê xe Hyundai Aero Space 45 chỗ

Hiệu: HyundaiGiá từ: 3,000,000 VNDPhụ trội giờ: 200,000 VND/hPhụ trội Km: 13,000 VND/Km

Read More »