đảo Ngư Cửa Lò

Posts Tagged ‘đảo Ngư Cửa Lò’

Đảo Ngư – điểm nhấn của du lịch Cửa Lò

Phan Huy Chú viết trong sách “ Lịch triều hiến chương loại chí”: Núi Song Ngạn ở cửa bể Hội Thống…giống như hình hai con cá, tục gọi là núi Song Ngư, người địa phương đơn giản gọi nó là Đảo Ngư hay Hòn Ngư. Đảo nằm ngoài biển, cách bờ hơn 4 km. Đảo […]