Cô Tô dự kiến tăng mạnh doanh thu năm 2014

Quy hoạch tổng thể du lịch Cô Tô dự định sẽ giúp tăng mạnh doanh thu năm 2014, với mục tiêu doanh thu đến năm 2020 sẽ là 1, 5 tỷ USD, so với mức 205 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Điều này đồng nghĩa với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là trên 25%. Mức tăng trưởng này sẽ giúp tăng đáng kể tỷ trọng của du lịch trong GDP toàn huyện Cô Tô.

Bãi biển Cô Tô

Bãi biển Cô Tô 

Huyện Cô Tô đã đặt ra những mục tiêu đầy mạnh dạn là chuyển đổi nền kinh tế tập kết vào ngành dịch vụ vào năm 2020, từ thời gian này tăng trưởng trong ngành du lịch Cô Tô sẽ góp phần đáng kể vào quá trình chuyển đổi này.

Hiện du lịch huyện đảo Cô Tô đóng góp 5% GDP tỉnh. Mức đóng góp này tương đối nhỏ so với Nha Trang và Đà Nẵng, do thực tế là du lịch Cô Tô phải tồn tại song song với các ngành chủ chốt lớn là khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên. Dự định đến năm 2020, đóng góp của du lịch vào GDP sẽ tăng gấp đôi, đạt mức 10%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, trong bản Quy hoạch cũng đề ra 56 giải pháp chia thành các nhóm: Tiếp thị truyền bá và xây dựng thương hiệu Cô Tô; sản phẩm du lịch mới; các đề án hạ tầng liên lạc vận tải; đề án hạ tầng du lịch Cô Tô, bao gồm các cơ sở lưu trú, nâng cấp các điểm du lịch và tăng cường hoạt động du lịch Cô Tô.

Đề án xây dựng và bồi bổ nhân lực; đề án bảo vệ sạch sẽ môi trường; quản trị công và hợp tác, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các đề án hạ tầng giao thông vận tải; đơn giản hoá các thủ tục hành chính tại Cô Tô liên quan tới việc thành lập và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh liên quan tới thiên đường du lịch Đông Bắc-Cô Tô.

You May Also Like

About the Author: Bá Toàn